Type 2 diabetes children

Typ 2 Diabetesbarn

Typ 2 -diabetes hos barn är en kronisk sjukdom som påverkar hur ditt barns kropp bearbetar socker (glukos) för bränsle. Utan behandling får störni...

Läs mer
Type 1 diabetes children

Typ 1 -diabetesbarn

Typ 1 -diabetes hos barn är ett tillstånd där ditt barns kropp inte längre producerar ett viktigt hormon (insulin). Ditt barn behöver insulin för ...

Läs mer