Gipsfjerner spray 50 ml

210,25 kr
av Brava
  • Brava gipsentf spray 50 ml

Produktsikkerhet
Ekstremt brennbar aerosol. Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.
Fare
  • Ekstremt brennbar aerosol.

  • Trykk på container: Kan sprekke hvis det er varmt.

  • Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.

  • Veldig giftig for vannlevende liv.

Ingen anmeldelser